Kościół przeniesiony

Drewniany kościół pw. św. Floriana w Stalowej Woli

Świątynię zbudowano w pierwszych latach XIX wieku we wsi Stany, wykorzystując drewno sosnowe i typową konstrukcję zrębową. Wzdłuż ścian zewnętrznych zbudowano niskie, zamykane soboty, poszerzające jego bryłę. Ściany szalowane gontem, zaś na frontonie płaskorzeźba w drewnie przedstawiająca krzyż na Golgocie. W prezbiterium neobarokowy ołtarz główny z figurami świętych, bogato złocony, zaś ołtarze boczne utrzymano w tej samej stylistyce. Sufit wykończony w formie kasetonów, zaś ściany wewnętrzne ciemną boazerią, korespondującą ze złotymi zdobieniami. Do Stalowej Woli świątynię przeniesiono w 1943 roku.

Mały drewniany kościół z ozdobnymi drzwiami i krzyżem w fasadzie

Inne atrakcje w okolicy