Cerkiew na wzgórku

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Najświętszej Maryi Panny w Hłomczy

Choć fundacja parafii datowana jest na XV wiek, to świątynia pochodzi z 1859 roku. Ma ona konstrukcję typową dla cerkwi greckokatolickich: jest drewniana, trójdzielna – z babińcem, nawą główną i prezbiterium, z cebulastymi kopułami na dachu nad każdą z części, i orientowana na wschód. Wnętrze zachowało ikonostas przedstawiający postacie świętych i carskie wrota. Cerkiew posiada dzwonnicę oraz murowaną bramę wejściową, do której prowadzi kilka niskich schodków. Całość otoczona jest płotem drewnianym z kamiennymi słupami. Parafia przejściowo była prawosławna, lecz od 1990 roku ponownie jest własnością greckokatolicką.

Drewniana cerkiew z zielonym dachem i wieżyczką z krzyżem obok drzewa i prawosławnego krzyża stojącego w śniegu
Drewniana cerkiew z zielonym dachem i wieżyczkami z krzyżem widziana zza ośnieżonego, iglastego drzewa

Inne atrakcje w okolicy