Była cerkiew jako muzeum sztuki

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Dubiecku

Jest to stosunkowo młody budynek, wzniesiony w 1927 roku w miejscu, w którym już wcześniej stawiano kolejne świątynie. Podzielił on losy sobie podobnych. Odebrany grekokatolikom, został porzucony i dopiero od 2004 roku, po remoncie, wykorzystywany jest jako centrum kulturalne, z poszanowaniem sakralnego charakteru i przeszłości. Budynek posiada cechy architektury bizantyjskiej – zbudowany jest na planie krzyża, z wyrazistą cebulową kopułą nad transeptem, osadzoną na bębnie o dużej średnicy. Fronton ozdobiony półkolumnami i łukiem półkolistym zamkniętym krzyżem. Wnętrze Kresowego Muzeum Sztuki pozbawione jest elementów sakralnych.

Jasnopomarańczowy budynek cerkwi wśród drzew

Inne atrakcje w okolicy