Cerkiew św. Dymitra w Jaworniku Ruskim - Pamiątka Południowo-Wschodniej Polski

Cerkiew św. Dymitra w Jaworniku Ruskim

Mała cerkiew pw. św. Dymitra w Jaworniku Ruskim, zbudowana w 1882 roku, zawiera kluczowe elementy architektury cerkiewnej. Przede wszystkim jest orientowana na wschód, zgodnie z zasadami budowy świątyń chrześcijańskich. Po drugie, ma trójdzielną budowę – babiniec (przedsionek), nawę główną i prezbiterium, zaznaczone nie tylko w bryle, ale także zwieńczone wcale nie małymi kopułami. Zachowało się też klasycystyczne wyposażenie – ikonostas i polichromie. Ciekawostką jest, że ochrzczono tu autora hymnu Ukrainy, Mychajła Werbyckiego, którego ojciec był tu parochem. Przy świątyni znajduje się trzypoziomowa dzwonnica parawanowa, pełniąca także rolę bramy.

Inne atrakcje w okolicy