(Nie)najstarsza cerkiew w Polsce

Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu

Do niedawna uważana za najstarszą cerkiew w Polsce, rzekomo z 1510 roku, została wybudowana jednak z 1659 roku. Jest to typowa beskidzka cerkiew typu obronnego, niska i przysadzista, z niewielkimi oknami i otoczona podwójnym pierścieniem murów. Konstrukcja jest klasyczna, trójdzielna, ale wyróżnia się olbrzymią kopułą nad nawą główną. Od strony babińca szerokie sobotki, umożliwiające nocowanie pielgrzymom. Wewnątrz zachowane polichromie i ikonostas z 5 rzędami obrazów. Wokół budynku znajduje się cmentarz z nagrobkami i tablicami pamiątkowymi.

Ośnieżona drewniana cerkiew wśród leśnych drzew
Ośnieżona drewniana cerkiew wśród leśnych drzew

Inne atrakcje w okolicy