Podkarpacki skansen kultury ludowej

Skansen Kolbuszowa

To najbardziej znany z podkarpackich skansenów kultury ludowej. Założony został w 1959 roku na terenie Brzezówki, by chronić pozostałości kultury Lasowiaków i Rzeszowiaków. Obecna ekspozycja działa od 1978 roku. Najstarsze zabudowania na terenie skansenu to późnobarokowy drewniany dwór z Brzezin z 1735 roku i drewniany spichlerz z tego samego miejsca z 1784 roku. Dodatkowo znajdują się tam: kapliczki, młyny, wiatraki, kościół, karczma żydowska, kuźnia, pracownika garncarska, szkoła drewniana, leśniczówka, remiza i liczne zagrody reprezentujące różne typy: józefiński, puszczański, okólny i przynależące do nich zabudowania. W ramach dbania o dziedzictwo organizowane są między innymi festiwale, wystawy oraz warsztaty, na przykład prac gospodarskich, rękodzieła czy inscenizacje zwyczajów i obrzędów.

Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej

Inne atrakcje w okolicy