Kościół murowano-drewniany, który był zborem

Kościół pw. Narodzenia NMP w Dobrkowie

To budowla hybrydowa, której prezbiterium jest murowane, zaś nawa główna, przedsionek, kaplice boczne, zakrystia i wieża drewniane. Część murowana powstała jako zbór ariański w XVI wieku, a po konwersji rodziny Koniecpolskich herbu Pobóg na rzymski katolicyzm przebudowano ją do tego obrządku. Prezbiterium jest renesansowe, z ołtarzem barokowym. Wnętrze bogato pokryte polichromiami XIX- i XX-wiecznymi. Do interesujących elementów wyposażenia należy zaliczyć także późnobarokowe ołtarze boczne i ambonę, belkę tęczową oraz klasycystyczną chrzcielnicę.

Zalew wodny z brązowym, trawiastym brzegiem na tle lasu

Inne atrakcje w okolicy