Ostoja karpackiego lasu

Rezerwat Mójka

Obszar rezerwatu obejmuje 285 ha lasów i pól na terenie gminy Błażowa. Założono go w 1997 roku jako część Chyżnieńsko-Gwoździckiego Obszaru Chronionego. Ochroną obejmuje się tu las karpacki jodłowo-bukowy, charakterystyczny dla wyższych partii gór niskich, a także podzespoły tego lasu – nadrzeczną olszynę górską czy grąd subkontynentalny. Rosną tu gatunki popularne, jak i rzadkie, w tym zagrożone wyginięciem. Ciekawostką są storczyki i widłaki. Oczywista jest obecność drobnej zwierzyny leśnej i licznego ptactwa. Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodnicza. Ciekawostką jest też Błędny kamień – pomnik przyrody w formie głazu narzutowego, owiany lokalnymi legendami.

Drewniana wiata w lesie ze spadzistym dachem z miejscem na ognisko i ławkami z pni drzew
Rowerzysta w kasku ubrany na czarno patrzący na tablice informacyjną z mapą w lesie

Inne atrakcje w okolicy