Charakterystyczny punkt miasta

Most Karpacki

Most i jednocześnie zaporę na rzece Wisłok wybudowano w latach 70. XX wieku. Składa się z 4 przepustów dla wody, nad którymi wznosi się 5 wież z siłownikami. Jest to nie tylko obiekt użytkowy, ale i przykład architektury użytkowej o prostych, surowych kształtach. Zapora uregulowała bieg rzeki i jednocześnie utworzyła spory zalew na południe od przeprawy, który zasiedliły dzikie ptactwo i roślinność wodna, w tym rzadka i chroniona rzęsa garbata. W pobliżu mostu i zbiornika znajduje się także Rezerwat Przyrody Lisia Góra i mała ostoja Ptasia Wyspa. 

Zapora na rzecze z widocznymi trzema betonowymi filarami oraz czterema kwadratowymi wieżami, zabezpieczona niebieskimi barierami

Inne atrakcje w okolicy