XV-wieczny drewniany kościół gotycki

Kościół pw. św. Mikołaja w Brzezinach

Choć w ciągu wieków sporo się w budowie tej świątyni zmieniło, jej pierwotne gotyckie założenie z drugiej połowy XV wieku pozostało niezmienne i zachwyca do dziś. Strzelista konstrukcja drewniana, o wysokich ścianach i stromym dachu, nawiązuje do lokalnej tradycji szerokimi sobotami, miejscem do noclegu pielgrzymów. Jak większość starych świątyń, posiada nieobecną w dzisiejszych czasach belkę tęczową z grupą pasyjną. Wnętrze zdobią piękne polichromie z XVI wieku na ścianach i stropie, barokowy ołtarz główny i prospekt organowy, rokokowa ambona i ołtarze boczne, średniowieczna chrzcielnica kamienna oraz płaskorzeźba, w której widoczne są ślady twórczości Wita Stwosza. Ciekawostką jest zachowany brak okien po stronie północnej, poza jednym w obrębie prezbiterium.

Inne atrakcje w okolicy