Lokalne sanktuarium

Schody prowadzące do jasnego budynku kościoła z namalowanym Jezusem na krzyżu na ścianie oraz z trójkątną fasadą

Sanktuarium Matki Bożej Hyżnieńskiej

Pierwotna świątynia, wzniesiona tu jeszcze w XVI wieku, została spalona w 1624 roku przez Tatarów. Nowy, barokowy kościół wybudowano w XVIII wieku w stylu barokowym, jako dom dla cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Nie zatracił on stylu mimo przeróbek i remontów prowadzonych w następnych stuleciach. Wnętrze jest zdobione sztukaterią naścienną i okienną. Barokowy ołtarz główny o kolorystyce czerwono-złotej mieści obraz Madonny w polu centralnym i dwie figury po jego bokach. Szczególnie interesującym elementem wyposażenia jest chrzcielnica w kształcie kielicha zamknięta koroną.

Inne atrakcje w okolicy