Echo średniowiecza na tle nowoczesności - tajemnice rynku w Strzyżowie

Rynek w Strzyżowie

Prostokątna płyta rynku w Strzyżowie, z ulicami żebrowo wychodzącymi z niej na wszystkie strony świata to pamiątka po późnośredniowiecznej lokacji miasta w XIV wieku. Układ urbanistyczny nie zmienił się zanadto, czego świadectwem jest biegnąca wokół nieistniejących już wałów miejskich ul. Podwale, zmieniła się za to architektura. Obecnie są to parterowe lub piętrowe kamienice, głównie pożydowskie, wśród których najstarszy jest dom wójtowski z 1600 roku (ul. Rynek 28). Obecnie rynek nie pełni roli handlowej, poza częścią budynków w pierzei, a stał się miejscem reprezentacyjnym, z pomnikami i zaznaczonym na płycie jasnym konturem miejscem po ratuszu, który spłonął na przełomie XVII i XVIII wieku.

Rynek w Strzyżowie
Rynek w Strzyżowie

Inne atrakcje w okolicy