Plac z ratuszem z XVII wieku

Rynek w Sędziszowie Małopolskim

Warto zwrócić uwagę na stojący pośrodku płyty rynku ratusz z XVII wieku, przebudowany dwieście lat później. Podobny układ znaleźć można choćby w Głogowie Małopolskim. Płyta ma wymiary regularnego prostokąta o wymiarach 90 na 120 m. od północy przecina go dawny ciąg drogi królewskiej. Pierzeje tworzą budynki mieszkalno-usługowe, w sporej części piętrowe, niestety bez wyraźnego stylu architektonicznego czy przykuwających oko ozdób. Dzisiejszy rynek pełni rolę parkingu dla pracowników ratusza, a także miejsca reprezentacyjnego – przed wejściem do siedziby władz stoi pomnik wzniesiony w stulecie odzyskania niepodległości.

Rynek w Sędziszowie
Rynek w Sędziszowie

Inne atrakcje w okolicy