Miasto z XVII wieku

Rynek w Kolbuszowej

Kolbuszowa założona została przed 1504 rokiem, a lokowana jako miasto w XVII wieku. Rynek odzwierciedla naturalne założenie i układ urbanistyczny małego miasta o znaczeniu miejscowego centrum handlu i wymiany. Plac główny położony jest przy przecięciu głównych dróg południkowych i równoleżnikowych i ma postać nieregularnego prostokąta o wymiarach 125 na 80 m. W centrum znajduje się zadaszona studnia, świątynię wysunięto poza obręb rynku. Zabudowa pierzei w większości parterowa, dziewiętnasto- i dwudziestowieczna, w sporej części pożydowska. (Żydzi z Kolbuszowej – połowa przedwojennej ludności miasta – zostali wywiezieni i wymordowani przez Niemców w 1942 roku). Obecnie rynek pełni funkcje rekreacyjno-reprezentacyjne. W zachodniej części ulokowano Pomnik żołnierzy i bohaterów w Kolbuszowej, z tabliczkami upamiętniającymi konkretne wydarzenia, w tym jedną z ziemią z łagrów sowieckich, gdzie zamęczono nieznaną liczbę żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Rynek w Kolbuszowej

Inne atrakcje w okolicy