Ochrona buczyny i zwierzyny

Rezerwat Wielki Las

W 1997 roku utworzono w okolicy Woli Zgłobieńskiej rezerwat Wielki Las. Obejmuje on ochroną niemal 90 ha lasów typowych dla Pogórza Dynowsko-Strzyżowskiego. Kompleks leśny składa się w przeważającej części z buczyny karpackiej, charakterystycznej dla wyższych partii niskich gór. Rosną tam także inne rośliny górskie, w tym gatunki chronione – buławnik mieczolistny czy gnieźlik leśny. Szczególnie różnorodne jest tam ptactwo. Uważny obserwator dojrzy dzięcioła czarnego, puszczyka uralskiego czy sowę uszatą. Przez rezerwat prowadzi wytyczona ścieżka edukacyjna.

Tablica informacyjna z mapą rezerwatu wśród ośnieżonych drzew

Inne atrakcje w okolicy