Twarz Trolla w rezerwacie przyrody

Rezerwat Herby

Rezerwat położony w okolicach Strzyżowa obejmuje 145 ha cennej krajobrazowo przyrody nieożywionej i bukowo-grabowego lasu karpackiego. Ochronie podlega przełom Wisłoka ze skarpą odsłaniającą szczegóły budowy geologicznej regionu oraz rzeźba terenu. Znajdują się tu samotne formacje skalne Przeklęty Klif i Twarz Trolla – wychodnie skał łupkowych. Poza tym schronienie znalazły tam liczne gatunki roślin górskich, w tym wpisanych do rejestru gatunków zagrożonych. Rezerwat wchodzi w skład Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Szutrowa droga między lasem skręcająca w prawo
Droga w lesie pokryta liśćmi z widoczną czerwoną tabliczką wśród drzew

Inne atrakcje w okolicy