Pamięci wielkiego scenografa

Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Miejsce narodzin wybitnego artysty Tadeusza Kantora, dawna plebania, zostało przekształcone w muzeum artysty w roku 2006, jako rozwinięcie funkcjonującej tu 10 lat izby muzealnej. Obecny wygląd obiekt uzyskał w 2019 roku. Zgrabny budynek w stylu dworku polskiego kryje zachowane pamiątki po twórczości Tadeusza Kantora oraz, co szczególnie cenne z uwagi na jego olbrzymią rolę dla polskiego teatru, zrekonstruowane fragmenty scenografii stworzonych przez niego na potrzeby różnych spektakli, w tym z opartego na wątkach autobiograficznych „Wielopole, Wielopole”. Muzeum jest multimedialne i stanowi nie tylko centrum kultury lokalnej, ale jest istotne także w skali kraju.

Budynek z czerwonym dachem i drewnianym poddaszem, przed którym stoi figurka Matki Boskiej

Inne atrakcje w okolicy