Muzeum strachów na wróble i podręczników szkolnych

Muzeum Regionalne w Sołonce

Małe, lokalne muzeum sięga swoimi początkami końca lat 90. XX wieku, gdy nauczyciel historii Aleksander Bielenia założył w Lubeni izbę muzealną, po kilku latach przeniesioną do Sołonki, do budynku po byłej szkole podstawowej. W 4 salach wystawowych zaprezentowano: podręczniki szkolne z XIX i XX wieku oraz przedmioty szkolne, strachy polne (unikat w skali kraju!), archeologię i geologię regionu, z zabytkami paleolitycznymi i mezolitycznymi, oraz etnografię – narzędzia, przyrządy, osprzęt domowy i inne przedmioty codziennego użytku. Ciekawe są także pozostałości studni solankowej z XVI wieku.

Niewielki murowany, kwadratowy budynek z prostymi, kwadratowymi portykami, po prawej czerwone drzwi straży

Inne atrakcje w okolicy