Muzeum mleka i wyrobów mlecznych

Muzeum Mleczarstwa w Rzeszowie

Budynek z 1903 roku, w którym mieści się placówka, jest używany przez Rzeszowski Zespół Szkół Spożywczych. Przechowuje się tam liczne zabytki związane z pozyskiwaniem, obróbką i przechowywaniem mleka i wyrobów mlecznych, co zawsze było istotną gałęzią rolnictwa i hodowli na Podkarpaciu. Czynne od 1988 muzeum prezentuje między innymi maszyny mleczarskie z XIX wieku, urządzenia i oprzyrządowanie do warzenia serów, maselnice, ale także zbiór dokumentów, które ponad 100 lat temu miały upowszechniać wiedzę i nowe techniki wśród rolników. Ciekawym zabytkiem jest także przekrój samochodu Audi z 1938 roku i zbiór pamiątek po Tadeuszu Ściborze-Rylskim, który odegrał szczególną rolę dla rozwoju mleczarstwa w Galicji.

Widok z ulicy na jasny budynek

Inne atrakcje w okolicy