Zaduszniki - Miejsce Urodzenia Ignacego Łukasiewicza, Pioniera Przemysłu Naftowego

Miejsce urodzenia Ignacego Łukasiewicza

Mało było w historii Polski takich postaci jak Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu petrochemicznego. Z jego dziedzictwa korzystamy dziś wszyscy, choć przemysł naftowy w Polsce nie rozwinął się szczególnie przez brak obfitszych źródeł surowca. Wynalazca urodził się w Zadusznikach nad Wisłą w rodzinie szlacheckiej o ormiańskich korzeniach i tradycjach patriotycznych. Miejsce urodzenia zaznaczone zostało pomnikiem w postaci tablicy przymocowanej do fragmentu ściany domu, w którym przyszedł on na świat.

Pomnik w postaci tablicy na ścianie domu

Inne atrakcje w okolicy