Bryła świątyni jest eklektyczna, łącząca cechy gotyckie i renesansowe z elementami barokowymi

Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja w Kraczkowej

Obecna świątynia powstała w latach 1911-1913, dzięki wysiłkowi finansowemu i pracy wiernych z Kraczkowej i okolicy. To trzecia świątynia na tym miejscu, pierwsza powstała w drugiej połowie XIV wieku, po lokacji wsi na prawie niemieckim. Konsekracji dokonano w 1939 roku. Bryła świątyni jest eklektyczna, łącząca cechy gotyckie i renesansowe z elementami barokowymi. Zwraca uwagę masywność konstrukcji i jednoczesne dążenie do nadania jej strzelistości poprzez dwie smukłe wieżyczki z ostrymi hełmami, a także zabudowane na piętrze przedsionka zewnętrzne krużganki nad wejściami bocznymi. Wewnątrz znajduje się gotycki ołtarz szafiasty z przedstawieniami figuralnymi i rzeźbą św. Mikołaja w skrzyni centralnej i scenami z życia Chrystusa na skrzydłach. Ołtarz posiada bogate zdobienia snycerskie w zwieńczeniu, w tym subtelne pinakle.

Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja w Kraczkowej
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja w Kraczkowej

Inne atrakcje w okolicy