Relikt Przeszłości - Dawny Dworzec Kolejki Wąskotorowej w Jaworniku Polskim

Dawny dworzec kolejowy w Jaworniku Polskim

Na przełomie XIX i XX wieku wydawało się, że najważniejszym środkiem komunikacji na wielu typach terenów, w tym na pogórzach, będą kolejki wąskotorowe, których położenie wymagało mniej wysiłku i było mniej kosztowne niż kolei normalnotorowej. Jedną z wielu, które powstały w tym okresie, była Wąskotorowa Kolej Lokalna Przeworsk-Dynów. Jedną z ważniejszych miejscowości na jej trasie był Jawornik Polski. Otrzymał on murowany budynek dworca. To prosta konstrukcja, której najważniejszym wyróżnikiem jest subtelny gzyms. Uważny obserwator dojrzy w przebudowanym, zamieszkanym obecnie budynku zarys oryginalnego zamysłu.

Budynek dawnego dworca

Inne atrakcje w okolicy