Rzadki ślad protestantyzmu na Podkarpaciu

Zbór i pastorówka w Podlesiu

Podkarpacie to nie tylko obszar ścierania się etnosów polskiego i rusińskiego, ale widoczne są tu także wpływy i pamiątki po Żydach, Niemcach, Węgrach czy Austriakach. Jedną z pamiątek po protestanckich Niemcach jest pastorówka – zbór i plebania w Podlesiu. Osiedleńcy z końca XVIII wieku przynieśli swoją religię i styl budownictwa, wyraźnie odcinający się od dotychczasowych modeli ascetyczną skromnością. Budynki wzniesione w połowie XIX wieku po II wojnie światowej wykorzystywane były przez rzymskich katolików, po czym przekazano je gminie. Obecnie służą jako centrum kulturalne połączone z izbą pamięci o historii okolicy.

Wejście do murowanego niskiego domu z drewnianymi okiennicami, flagą Polski i szarym dachem otoczony białym, drewnianym płotem
Murowany niski dom z drewnianymi okiennicami, flagą Polski i szarym dachem otoczony białym, drewnianym płotem przy asfaltowej drodze z chodnikiem

Inne atrakcje w okolicy