Najstarsza cerkiew w Polsce?

XVI-wieczny obronny zespół cerkiewny w Radrużu

Leżąca kilkaset metrów od granicy, cerkiew w Radrużu to jeden z najstarszych zabytków tego rodzaju w Polsce, pochodzi bowiem z XVI wieku. Wkomponowano ją w założenie obronne, otoczone prostym murem kamiennym z gontowym daszkiem, dające ludności ochronę przed Tatarami. Warto zwrócić uwagę na niskie przejścia w murze i wejścia do cerkwi. Sam obiekt jest przysadzisty, piętrowy, co wskazuje, że prawdopodobnie jeszcze w XVIII wieku znajdowały się tu dwa ołtarze. Interesujący jest brak kopuł bizantyjskich, rozbudowane soboty, a także wnętrze z polichromiami, bogatym ikonostasem z XVII wieku. Ważnymi detalami są wydrążenia rezonujące, pozostawione w ścianach, które ulepszały akustykę. Obok dzwonnica obronna, a poza murem cmentarz z licznymi nagrobkami bruśnieńskimi. W 2013 roku cerkiew została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kamienne krzyże na tle drewnianej, starej cerkwi
Kamienna brama z drewnianymi drzwiami i dachem oraz kamiennymi schodami

Inne atrakcje w okolicy