Pamięć po poprzednich pokoleniach

Zabytkowy, unikatowy cmentarz greckokatolicki w Starym Bruśnie

Choć na nekropolii w Bruśnie nie pochowano nikogo znanego, to jest to jeden z najciekawszych cmentarzy w Polsce. Powstał pod koniec XVIII wieku, gdy wprowadzony został zakaz chowania zmarłych przy świątyniach i funkcjonował do 1940 roku, kiedy Brusno stało się kolonią niemiecką. Charakterystyczne dla tego cmentarza są nagrobki z piaskowca w formie krzyży z podstawami, z napisami w języku ruskim, w stylu nazywanym „bruśnieńskim”. Część grobowców posiada misternie rzeźbione figury i płaskorzeźby. Najliczniejsze spośród 250 są te wykonane w początkach XX wieku. Znaleźć tam można także pochówki ewangelickie z napisami w języku niemieckim.

Kamienne krzyże cmentarne porośnięte mchem w lesie z jesiennymi liśćmi
Kamienne krzyże cmentarne porośnięte mchem w lesie z jesiennymi liśćmi

Inne atrakcje w okolicy