U źródeł jednej z roztoczańskich rzek

Ścieżka wokół źródeł Tanwi "Kobyle Jezioro"

Tanew to jedna z bardziej malowniczych rzek w Polsce i jedna z nielicznych, na których znajdują się tak liczne wodospady, tutaj nazywane szumami. Źródła Tanwi wypływają w okolicy wsi Złomy Ruskie, w starym lesie. Tworzą początkowo małe jeziorko, z którego spływa rzeka. Otacza je las sosnowy i torfowiska. Na cennym przyrodniczo terenie ustanowiony został rezerwat oraz zorganizowana została ścieżka przyrodnicza Kobyle Jezioro. Prowadzi ona przez las, drogą, przy której znajdują się kapliczki i krzyże burśnieńskie, charakterystyczne dla pogranicza polsko-ukraińskiego.

Leśna ścieżka pokryta liśćmi z czerwoną tabliczką informacyjną po prawej stronie

Inne atrakcje w okolicy