Smutne świadectwo brutalnej okupacji

Ruiny cerkwi unickiej w Hucie Różanieckiej

Ruiny cerkwi stoją naprzeciwko kościoła parafialnego, częściowo ukryte w kępie wysokich krzewów. Wybudowana została jako murowana świątynia w latach 1825-1836. Widoczna konstrukcja dwudzielna, z nawą główną i węższym prezbiterium. Obiekt został spalony, razem z drewnianą dzwonnicą, 26 czerwca 1943 roku, w trakcie pacyfikacji wsi przez Niemców. Dookoła cerkwi znajduje się cmentarz z zachowanymi piaskowcowymi krzyżami nagrobnymi w charakterystycznym stylu bruśnieńskim. Po wojnie, na skutek delegalizacji wyznania greckokatolickiego, nie podjęto odbudowy.

Biała, murowana ruina cerkwi z widocznymi kamiennymi krzyżami wokół na zielonej trawie
Wejście do ruin cerkwi bez dachu i drzwi

Inne atrakcje w okolicy