Ostoja starych drzew i licznego ptactwa

Rezerwat Jastkowice

To jeden z rezerwatów funkcjonujących w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Obejmuje 45 ha lasów mieszanych, iglasto-liściastych, stanowiących pozostałości pierwotnej Puszczy Sandomierskiej. O wieku kompleksu świadczy obecność przeszło 200-letnich drzew, w tym dębów i jodeł, a o jego czystości ekologicznej występowanie roślin z listy gatunków chronionych, w tym wawrzynków, lilii czy żywców. Szczególnie liczne są grzyby, w tym wielkoowocnikowe. Wysokie, stare drzewa są także siedliskiem ptactwa, zwłaszcza sów oraz nietoperzy. Czysty podszyt opanowany został przez drobne ssaki oraz węże, w ich liczbie także żmije zygzakowate.

Droga prowadząca przez las z widocznymi w oddali skupiskami drzew w deszczowy dzień

Inne atrakcje w okolicy