Pozostałości roślin sprzed milionów lat

Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Świadectwem prahistorii Podkarpacia są stosunkowo liczne znajdowane tu skamieliny. W Siedliskach gromadzone są one w specyficznym rodzaju – są to skamieliny drzew z trzeciorzędu, tj. rosnących około 15 mln lat temu. Prezentowane są okazy małe i duże, dochodzące nawet do 500 kg wagi. W skamielinach wyraźnie widoczna jest struktura drewna, zachowana dzięki krzemienieniu – procesowi zachowywania kształtu rośliny poprzez zmianę składu chemicznego jego tkanki na nieorganiczną. Poza tym muzeum przechowuje także pamiątki i trofea myśliwskie oraz dawne sprzęty domowe i używane w gospodarstwach rolnych.

Beżowy budynek muzeum z czerwonym dachem widoczny zza drewnianego domu
Beżowy budynek muzeum z czerwonym dachem otoczony na przodzie tablicami informacyjnymi

Inne atrakcje w okolicy