Wotum za objawienie

Kapliczka na wodzie

W miejscu, w którym w myśl legendy przestraszony pasterz uderzył batem objawiającą mu się Matkę Boską, ustawiono w akcie skruchy kapliczkę. Pierwotny budynek z XVIII wieku został jednak rozebrany i w latach 20. XX wieku zbudowano nowy. Chroni on dwustronną ikonę, uznawaną za cudowną, oraz wota, jakie jej składano w podzięce. Jest to prosty budynek na planie kwadratu z dachem czterospadowym i wieżyczką, stojący nad wodą. Najstarsze elementy wyposażenia – lichtarz i krzyż – pochodzą z czasów baroka. Figura Madonny, znajdująca się na wodzie, jest fundacją współczesną.

Drewniane wejście do lasu zbudowane z pni drzew z widoczną tablicą informacyjną w tle
Drewniana kapliczka na wodzie w lesie, do której prowadzi wydeptana ścieżka

Inne atrakcje w okolicy