Niszczejący zespoł cerkiewny

Czerwona kopuła cerkwi wśród drzew widziana zza kamiennego murku porośniętego roślinnością

Cerkiew Wola Wielka

Pozbawiona obecnie charakteru kultowego, cerkiew jest przykładem kompleksowego założenia z murem, dzwonnicą i cmentarzem. Obiekt o charakterystycznym kształcie, masywny, z dużą kopułą parasolową na szerokim bębnie, stoi na niewielkim wyniesieniu terenu, otoczony murem kamiennym. Obok znajduje się prosta w kształcie dzwonnica z otwartą izbą. Wnętrze cerkwi zachowało się częściowo po zniszczeniach i konwersji do wymagań obrządku rzymskokatolickiego – polichromie XIX- i XX-wieczne na ścianach i sklepieniu, a także fragment ikonostasu na ścianie tęczowej. W otoczeniu świątyni cmentarz z nagrobkami sięgającymi początków XIX wieku, w większości krzyżami bruśnieńskimi.

Inne atrakcje w okolicy