Built in 1844, listed on the Podkarpackie Wooden Architecture Trail

Cerkiew pw. św. Dymitra w Cewkowie

Wpisana na listę Podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej cerkiew w Cewkowie jest obiektem niesłusznie zapomnianym. Choć nie jest najstarszym tego typu obiektem w regionie, bo powstała w 1844 roku, to charakteryzuje ją swoiste nowatorstwo w podejściu do kształtowania bryły i przestrzeni. Tradycyjny układ trójdzielny z babińcem, nawą główną i prezbiterium przeformatowano tak, by przestrzenie skrajne były pewniej włączone w bryłę i umożliwiały wiernym tam zgromadzonym pełniejszy udział w nabożeństwach. Osiągnięto to między innymi przez znaczne poszerzenie średnicy bębna pod główną kopułą, który poszerza przestrzeń centralną. Wnętrze zachowało pozostałości polichromii oraz wystroju. Zwraca tam uwagę przede wszystkim szkielet ikonostasu wsparty na 4 kolumnach jońskich, zarys królewskich wrót i mała kazalnica na ścianie tęczowej.

Cerkiew św. Dymitra w Cewkowie

Inne atrakcje w okolicy