Pozostałości linii obronnej z II wojny światowej

Bunkry Linii Mołotowa Podemszczyzna - Brusno

Budowa Linii Mołotowa – pasa bunkrów wzdłuż linii demarkacyjnej pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Radzieckim, zaczęła się w zasadzie zaraz po pokonaniu Polski. W rejonie Brusna zbudowano 15 stanowisk żelbetonowych, z czego 6 na południe, w kierunku Podemszczyzny, wpisując je w Rawskoruski Rejon Umocniony. Bunkry dla broni maszynowej i artylerii ustawiono tak, by wzajemnie się osłaniały. Obecnie bunkry znajdują się w polach lub w zagajnikach, niemniej łatwo je znaleźć. Przy eksploracji wnętrz należy zachować szczególną ostrożność.

Pas bunkrów - zniszczone betonowe stanowiska otoczone drzewami i wysoką trawą na tle niebieskiego nieba

Inne atrakcje w okolicy